گوارشی

حشره کش پروفنفوس داروگستر 1 لیتر

594,000 تومان
 • حشره کشی غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی و گوارشی
 • کنترل کننده ی طیف وسیعی از حشرات
 • از گروه ارگانوفسفره ها

حشره کش ایندوکساکارب رجا (آوانت) 250 میلی لیتر

463,000 تومان
 • حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی
 • دوره کارنس 10-21 روز
 • نابود کننده طیف وسیعی از آفات

حشره کش ماترین کینگبو بایوتک چین 0.5 لیتر

420,000 تومان
 • حشره کشی تماسی و گوارشی
 • کاملا ارگانیک
 • عصاره گیاه داروئی Sophora Flavescens
 • نداشتن اثر سوئی بر انسان, دام و محیط زیست

حشره کش فن والریت بهاور شیمی 1 لیتر

386,000 تومان
 • حشره کش غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی و گوارشی
 • قدرت حشره کشی زیاد
 • دارای مقداری خاصیت کنه کشی

حشره کش پیری پروکسی فن بهاور شیمی 0.5 لیتر

346,000 تومان
 • حشره کشی تماسی-گوارشی
 • غیر سیستمیک
 • قوی و موثر جهت نابودی لاروها

حشره کش دی کلرووس داروگستر 1 لیتر

335,000 تومان
 • حشره‌کش و کنه‌کش غیر سیستمیک
 • دارای اثر تماسی-گوارشی
 • از بین برنده ی طیف وسیعی از آفات

سم حشره کش سایپرمترین داروگستر 1 لیتر

530,000 تومان
 •  حشره كش غیرسیستمیک
 • دارای اثر تماسی و گوارشی
 • سریع, پایدار و بسیار موثر

حشره کش دیازینون شیماگرو 1 لیتر

535,000 تومان
 • افزایش سطح تماس
 • تبخیر بسیار پایین
 • ارتقای سطح مصرف کنندگان و محیط زیست
 • حلالیت فوق العاده
 • پخش شوندگی و چسبندگی عالی

حشره کش کلرپیریفوس ملی شیمی کشاورز 1 لیتر

398,000 تومان
 • آفت‌کش غیرسیستمی فسفره
 • اثرگذاری تماسی, گوارشی و تنفسی
 • کاهش جمعیت سوسک ها در باغ و مزارع
 • مقابله با آفات ساقه خور
 • مقابله با آفت های ریشه مکنده

حشره کش دیمتوات گل شیمی 1 لیتر

348,000 تومان
 • حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها
 • دیمتوات 40% مایع امولسیون شونده
 • حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

کنه کش بروموپروپیلات گل شیمی (نئورون) 1 لیتر

995,000 تومان
 • کنترل طیف وسیعی از کنه ها
 • کنه کش غیر سیستمیک
 • نحوه اثر تماسی و تدخینی

حشره کش و کنه کش آبامکتین گل شیمی 1 لیتر

280,000 تومان
 • حشره کش و کنه کش تماسی-گوارشی
 • فعالیت سیستمیک محدود
 • افزایش سطح تماس
 • تبخیر بسیار پایین
 • ارتقای سطح مصرف کنندگان و محیط زیست
 • حلالیت فوق العاده
 • پخش شوندگی و چسبندگی عالی