کنه کش

سم کنه‌ش یکی از انواع سموم است که به کنترل کنه های مهاجم و فیتوفاگ کمک می‌کند.

لیست سموم کنه‌کش سپاهان سم

حشره کش پروفنفوس داروگستر 1 لیتر

594,000 تومان
 • حشره کشی غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی و گوارشی
 • کنترل کننده ی طیف وسیعی از حشرات
 • از گروه ارگانوفسفره ها

کنه کش پروپارژیت مشکفام 1 لیتر

624,000 تومان
 • کنه‌کش غيرسيستميک بادوام طولانی
 • اثر تماسی, گوارشی و تنفسی
 • کنترل کنه‌های بالغ گياهی در محصولات مختلف

حشره کش اتیون داروگستر 1 لیتر

498,000 تومان
 • حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی-گوارشی
 • نابود کننده طیف وسیعی از آفات
 • حشره کشی از گروه ارگانو فسفاتها

حشره کش فن والریت بهاور شیمی 1 لیتر

386,000 تومان
 • حشره کش غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی و گوارشی
 • قدرت حشره کشی زیاد
 • دارای مقداری خاصیت کنه کشی

حشره کش دی کلرووس داروگستر 1 لیتر

335,000 تومان
 • حشره‌کش و کنه‌کش غیر سیستمیک
 • دارای اثر تماسی-گوارشی
 • از بین برنده ی طیف وسیعی از آفات

کنه کش بروموپروپیلات گل شیمی (نئورون) 1 لیتر

995,000 تومان
 • کنترل طیف وسیعی از کنه ها
 • کنه کش غیر سیستمیک
 • نحوه اثر تماسی و تدخینی

حشره کش و کنه کش آبامکتین گل شیمی 1 لیتر

280,000 تومان
 • حشره کش و کنه کش تماسی-گوارشی
 • فعالیت سیستمیک محدود
 • افزایش سطح تماس
 • تبخیر بسیار پایین
 • ارتقای سطح مصرف کنندگان و محیط زیست
 • حلالیت فوق العاده
 • پخش شوندگی و چسبندگی عالی

حشره کش فن والریت داروگستر 0.5 لیتر

189,000 تومان
 • حشره کش غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی و گوارشی
 • دارای مقداری خاصیت کنه کشی
 • قدرت حشره کشی زیاد

سم مالاتیون سمیران 1 لیتر

385,000 تومان
 • حشره کش بسیار قوی
 • غیر سیستمیک
 • دارای خاصیت تماسی, گوارشی و تدخینی

حشره کش دلتامترین مشکفام 1 لیتر

265,000 تومان
 • حشره کش سریع الاثر
 • میزان ماده موثر ۲۵ گرم بر لیتر
 • دوره کارنس ۳ روز
 • دارای خاصیت تماسی, گوارشی و غیر سیستمیک

حشره کش دیازینون پاک سم 1 لیتر

495,000 تومان
 • ارتقای سطح مصرف کنندگان و محیط زیست
 • حلالیت فوق العاده
 • پخش شوندگی و چسبندگی عالی
 • افزایش سطح تماس
 • تبخیر بسیار پایین

سم کنه‌کش پروپارژیت گل سم 1 لیتر

624,000 تومان
 • کنه کش غیر سیستمیک
 • از بین برنده ی انواع مختلف کنه ها
 • قابل استفاده برای تمام گیاهان و درختان