استامی پراید

استامی پراید (موسپیلان), حشره کش نئونیکوتینوئیدى, سیستمیک با تاثیر تماسى و گوارشى است که براى کنترل طیف وسیعى از آفات محصولات باغى و زراعى مصرف مى‌شود.

لیست انواع سموم استامی پراید سپاهان سم

در حال نمایش 2 نتیجه

سم استامی پراید چیست؟

استامی پراید یا موسپیلان یک حشره‌کش تماسی - گوارشی است که به طور گسترده به عنوان جایگزین حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و سایر حشره‌کش‌های معمول مصرف می‌گردد. این حشره‌کش جهت کنترل حشرات مکنده روی انواع گیاهان برگ‌ زینتی, مرکبات, انگور, پنبه و گیاهان زینتی استفاده می‌گردد.

کاربرد سم استامی پراید

استامی پراید برای کنترل طيف وسيعی از آفات بويژه آفات مکنده نظير شته های پسيل ها, شپشک ها, زنجره ها و لارو بسيار, از پروانه ها, سخت بالپوشان, روی گياهان جاليزی (سبزی و صيفی) و درختان ميوه استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از استامی پراید

این حشره کش یک سم سيستميک است که از طريق ريشه و برگ ها پس از محلول پاشی در کل گیاه پخش می‌شود.

زمان مصرف سم استامی پراید

بهترین زمان برای مصرف سم استامی پراید در مراحل اولیه زندگی آفت بوده که جمعیت آن رو به افزایش است.

میزان مصرف سم استامی پراید

میزان مصرف استامی پراید 1 در 1000 می‌باشد.

دوره کارنس استامی پراید

دوره کارنس سم استامی پراید برای درختان سیب ۱۴ روز, پسته ۲۸ تا ۴۲ روز و مرکبات ۱۴ روز می‌باشد.

عوارض سم استامی پراید

عوارض سم استامی پراید برای انسان و پستانداران پایین است با اینحال باید آن را با احتیاط مصرف کنید. هنگام استفاده از سم نیز از تجهیزات حفاظتی استفاده کرده و دوره بازداری مصرف را رعایت نمایید تا دچار عوارض سم نشوید.