بردوفیکس

بردوفیکس, یک محلول بسیار قوی قارچ‌ کش و باکتری کش از ترکیبات مس است که دارای اثر حفاظتی و تماسی است. در اغلب مواقع از محلول ارگانیک بردو‌‌فیکس برای پیشگیری و درمان انواع بیماری ها و قارچ ها و آفت ها استفاده می‌کنند و تاثیرات چشم گیری هم دارد.

لیست قارچ کش بردوفیکس سپاهان سم

در حال نمایش 4 نتیجه

کاربرد قارچ کش بردوفیکس

از بردوفیکس, در تنه درختان ميوه هسته‌ دار, بيماری غربالی در درختان ميوه, پيچيدگی برگ در هلو, گموز مرکبات, گموز در پسته, پوسيدگی فيتو فترايی طوقه درختان هسته ‌دار و دانه ‌دار, پوسیدگی میوه درخت انار, شانکر سيتوسپورايی درختان ميوه, شانکر باکتريايی ليموترش, آتشک درختان ميوه دانه‌دار, لکه‌ آجری در بادام و آنتراکنوز در گردو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه ی استفاده از قارچ کش بردوفیکس

نحوه استفاده از بردوفیکس بصورت محلولپاشی و آبیاری می‌باشد.

میزان مصرف بردوفیکس

دوز مصرفی بردوفیکس, 3 در هزار می‌باشد.

زمان مصرف بردوفیکس

  1. محلولپاشی پس از ریزش ۷۰ ٪ برگ ها.
  2. محلولپاشی بردوفیکس یک نوبت بعد از هرس در زمستان.