اتیون

سم حشره‌کش و کنه‌کش اتیون, یک آفت‌کش ارگانوفسفات است که در فرم خالص خود به صورت یک مایع با طیف رنگی شفاف تا مایل به زرد و بوی نامطبوع مشابه با گوگرد می‌باشد. این ترکیب شیمیایی در طبیعت موجود نیست و در صنعت تولید می‌شود.

لیست انواع سم اتیون سپاهان سم

در حال نمایش 3 نتیجه

سم اتیون چیست؟

اتیون اولین بار با نام تجاری اتیول در کشور به ثبت رسیده است. حشره کش و کنه کش از گروه آفت کش های فسفره آلی با اثر تماسى, گوارشى و غیر سیستمیک با اثر قطعی روی آفات می‌باشد. اتیون اثر ضربه اى شدید و دوره حفاظتى متوسط دارد.

کاربرد سم اتیون

  1. برای کنترل شپشک, کنه, شته, تريپس و سپردارهای درختان ميوه در مناطق سردسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد.
  2. اتیون را بیشتر برای سم‌پاشی زمستانه مخلوط با روغن ولک بکار می‌برند.
  3. اتیون با مهار آنزيم كولين استراز, در سيستم عصبی آفات اختلال ايجاد كرده و سبب مرگ آن‌ها می‌شود.
  4. اتیون, به‌طور گسترده بر روی درختان میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میزان مصرف سم اتیون

از اتیون با دوز 1 در 1000 بصورت محلولپاشی استفاده نمائید.

زمان مصرف سم اتیون

اتیون برای سمپاشی درختان در حال استراحت در زمستان جهت از بین بردن تخم حشره ها, کنه ها, شپشک ها با روغن ولک مصرف می‌شود.