آرمان سبز

نمایش یک نتیجه

رورال تی اس ( اپیرودیون + کاربندازیم ) آرمان سبز آدینه 1 کیلوگرم

  • ترکیبی از دو جزء قارچ کش، حفاظتی و سیستمیک
  • روی بسیازی پاتوژن های قارچی خطرناک موثر است
  • ایپرودیون مانع جوانه زنی اسپور می‌شود
  • کاربندازیم باعث از هم گسستگی کروموزوم ها می‌شود
1,080,000 تومان