بایر

سم حشره کش بیسکایا بایر 1 لیتر

2,800,000 تومان
 • حشره کش تماسی, گوارشی و سیستمیک
 • کنترل طیف وسیعی از آفات مکنده و جونده و پسیل پسته و کرم

قارچ کش ناتیوو 200 گرم

1,498,000 تومان
 • دارای دو طرز تاثیر متفاوت در کنترل بیماری
 • کنترل عالی و موثر بیماریهای بلاست و شیت بلایت
 • دارای خاصیت پیشگیری و معالجه کنندگی
 • دوام طولانی و موثر در کنترل بیماری ها
 • افزایش رشد و شادابی گیاه (افزایش محصول)
 • قابل مصرف در تمام مراحل مختلف رشد گیاه
 • مناسب در برنامه مدیریت مقاومت به قارچکش ها

حشره کش و کنه کش انویدور 1 لیتر

4,297,000 تومان
 • کنه کش تماسی بسیار قوی
 • غیر سیستمیک
 • دارای طیف اثر وسیع
 • موثر بر روی تمام مراحل رشد کنه ها
 • کنترل کننده آفات مقاوم
 • مناسب در مدیریت تلفیقی آفات