نمایش دادن همه 5 نتیجه

حشره کش دی کلرووس بهاوران زرین مژده

 • سم غیر سیستمیک
 • اثر تماسی-گوارشی
 • از بین برنده ی طیف وسیعی از آفات
130,000 تومان

قارچ کش کاربندازیم 1 کیلوگرم

 • ضدعفونی بذر کاکتوس و بذر گیاهان زینتی
 • ضدعفونی انواع خاک
 • کنترل بیماری هایی از قبیل لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند
 • جلوگیری از مرگ گیاهچه
 • جلوگیری از پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی
 • جلوگیری از فوزاریوم و سپتوریا در غلات
 • کنترل رایزوک…
375,000 تومان

قارچ کش متالاکسیل مانکوزب (ریدومیل ام زد)

موارد استفاده:

 • بوته میری با عامل فایتوفترا (Phytophthora)
 • بوته میری با عامل پیتیوم (Pythium)
 • سفیدک های داخلی
 • زنگ سفید خاجیان
375,000 تومان