سپند

نمایش یک نتیجه

قارچ کش اکسی کلرور مس سپند (کوپراکسی کلراید) 1 کیلوگرم

  • قارچ‌کش سیستمیک با اثرات حفاظتی
  • جلوگیری از رشد قارچ‌های پاتوژن و بیماری‌زا
  • خاصیت قارچ‌کشی و باکتری‌کشی به طور همزمان
495,000 تومان