نمایش یک نتیجه

قارچ کش اکسی کلرور مس

  • قارچ‌کش سیستمیک با اثرات حفاظتی
  • جلوگیری از رشد قارچ‌های پاتوژن و بیماری‌زا
  • خاصیت قارچ‌کشی و باکتری‌کشی به طور همزمان
395,000 تومان