سپیدان

نمایش یک نتیجه

پودر دور کننده حشرات کائولین سپیدان 1 کیلوگرم

  • دور کننده حشرات و آفات از درختان
  • كاهش چشمگیر خسارت حشرات, آفتاب سوختگی و کم آبی
  • کاهش دهنده تعریق گیاهان
  • محافظت کننده ی درختان در برابر تنش های گرمایی
  • ارگانیک