نمایش یک نتیجه

کنه کش هگزی تیازوکس (نیسورون) 0.5 لیتر

  • کنه کش غیر سیستمیک
  • دارای خاصیت نفوذی از سطح برگ
  • دارای خاصیت تخم کشی, لارو کشی و شفیره کشی
  • نابود گر قوی کنه قرمز مرکبات
پاک سم
پرتوناز
498,000 تومان