گیاه

نمایش دادن همه 2 نتیجه

قارچ کش کاربندازیم 1 کیلوگرم

 • ضدعفونی بذر کاکتوس و بذر گیاهان زینتی
 • ضدعفونی انواع خاک
 • کنترل بیماری هایی از قبیل لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند
 • جلوگیری از مرگ گیاهچه
 • جلوگیری از پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی
 • جلوگیری از فوزاریوم و سپتوریا در غلات
 • کنترل رایزوک…
410,000 تومان

قارچ کش متالاکسیل مانکوزب (ریدومیل ام زد) گیاه 1 کیلوگرم

موارد استفاده:

 • بوته میری با عامل فایتوفترا (Phytophthora)
 • بوته میری با عامل پیتیوم (Pythium)
 • سفیدک های داخلی
 • زنگ سفید خاجیان
495,000 تومان