نمایش دادن همه 3 نتیجه

سم قارچ‌کش تیوفانات متیل مشکفام 1 کیلوگرم

 • سم سیستمیک با اثرات حفاظتی و درمانی
 • اثر ممانعتی از تقسیم سلولی قارچ
 • جاذب از طریق ریشه و برگ گیاهان
375,000 تومان

قارچ کش تیوفانات متیل (توپسین ام) 1 کیلوگرم

 • سازگار با همه محصولات
 • قابل استفاده برای تمامی درختان و گیاهان
 • قوی و بسیار کارآمد
 • قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی-درمانی
KRISHAJ
مشکفام
445,000 تومان

قارچ کش توپسین ام (تیوفانات متیل) 1 کیلوگرم

 • سازگار با همه محصولات
 • قابل استفاده برای تمامی درختان و گیاهان
 • قوی و بسیار کارآمد
 • قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی-درمانی
375,000 تومان