نمایش دادن همه 6 نتیجه

حشره کش دلتامترین نمبار 1 لیتر

 • حشره کشی بسیار سریع الاثر
 • تماسی-گوارشی
 • غیر سیستمیک
230,000 تومان

حشره کش دلتامترین گل سم 1 لیتر

 • حشره کشی تماسی-گوارشی
 • اثر غیر سیستمیک
 • بسیار سریع الاثر
230,000 تومان

حشره کش دلتامترین پاک سم 1 لیتر

 • حشره کش غیر سیستمیک
 • اثر تماسی-گوارشی
 • بسیار سریع الاثر
230,000 تومان

حشره کش دلتامترین اگروبست 1 لیتر

 • محصول شرکت اگروبست ترکیه
 • نابودی طیف وسیعی از آفات
 • سریع الاثر
 • دارای خاصیت تماسی, گوارشی و غیر سیستمیک
734,000 تومان

حشره کش دلتامترین مشکفام 1 لیتر

 • حشره کش سریع الاثر
 • میزان ماده موثر ۲۵ گرم بر لیتر
 • دوره کارنس ۳ روز
 • دارای خاصیت تماسی, گوارشی و غیر سیستمیک
230,000 تومان

حشره‌کش دلتامترین (دسیس) بهاور شیمی 1 لیتر

 • حشره کش گوارشی, تماسی, غیر سیستمیک
 • کنترل آفات در کوتاهترین زمان
 • دوره کانس 3 روزه
 • با میزان ماده موثر 25 گرم بر لیتر
230,000 تومان