نمایش دادن همه 4 نتیجه

قارچ کش کاربندازیم کریشی هند 50 گرم

 • مناسب برای گیاهان آپارتمانی
 • ضدعفونی بذر کاکتوس و بذر گیاهان زینتی
 • ضدعفونی انواع خاک
 • جلوگیری از مرگ گیاهچه
 • جلوگیری از پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی

قارچ کش کاربندازیم آریاشیمی 100 گرمی

 • ضدعفونی کننده بذر کاکتوس, بذر گیاهان زینتی و خاک خزانه کاکتوس
 • محافظت و جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاهان آپارتمانی
 • مناسب برای طیف بیماری های داخل خاک و طوقه داخلی گیاه
 • ضدعفونی انواع خاک
 • جلوگیری از مرگ گیاهچه
 • قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی …
48,000 تومان

رورال تی اس ( اپیرودیون + کاربندازیم ) 1 کیلوگرم

 • ترکیبی از دو جزء قارچ کش، حفاظتی و سیستمیک
 • روی بسیازی پاتوژن های قارچی خطرناک موثر است
 • ایپرودیون مانع جوانه زنی اسپور می‌شود
 • کاربندازیم باعث از هم گسستگی کروموزوم ها می‌شود
780,000 تومان

قارچ کش کاربندازیم 1 کیلوگرم

 • ضدعفونی بذر کاکتوس و بذر گیاهان زینتی
 • ضدعفونی انواع خاک
 • کنترل بیماری هایی از قبیل لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند
 • جلوگیری از مرگ گیاهچه
 • جلوگیری از پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی
 • جلوگیری از فوزاریوم و سپتوریا در غلات
 • کنترل رایزوک…
375,000 تومان